S účinností od 1. 9. 2016 byl novým soudním exekutorem Exekutorského úřadu Praha 4 ministrem spravedlnosti jmenován Mgr. Jan Škarpa, který od JUDr. Dagmar Kuželové přebírá veškeré spisy a dále pokračuje v provádění exekuční a další činnosti. Předčíslí spisové značky se mění z 046 EX na 206 EX. Povinný je i nadále povinen plnit veškeré povinnosti, které mu vyplývají z dosud provedené exekuční činnosti. Povinný hradí své závazky nově na číslo účtu 4356369309/0800 pod variabilním symbolem sděleném soudní exekutorkou JUDr. Dagmar Kuželovou. Mgr. Jan Škarpa připravuje otevření úřadu.

Za okamžik budete automaticky přesměrováni na aktuální stránky.

Pokud nechcete čekat, můžete tak učinit ZDE